۱۳۹۶/۰۲/۱۹ - ۰۸:۵۶
سردار غیب پرور خبر داد:
سردار غیب پرور گفت: در قالب مسجد محوری و ایجاد گروهای جهادی در مساجد ۸۵۰ هزار نفر در سال جاری به اردوی های جهادی اعزام می شوند.
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ - ۰۷:۰۹
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ - ۱۷:۵۷
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ - ۰۵:۴۸
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ - ۱۶:۰۵
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ - ۱۷:۳۹

صفحات