۱۳۹۶/۰۲/۱۹ - ۰۸:۵۶
سردار غیب پرور خبر داد:
سردار غیب پرور گفت: در قالب مسجد محوری و ایجاد گروهای جهادی در مساجد ۸۵۰ هزار نفر در سال جاری به اردوی های جهادی اعزام می شوند.
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ - ۱۰:۲۹
بسیج مستضعفین در سال ۱۳۹۶ همچون گذشته با تبعیت از ولایت فقیه ضمن حفظ آمادگی های خود، با اولویت رویکرد اجتماعی، آماده خدمت گزاری به ملت بزرگ ایران می باشد.
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ - ۱۸:۰۵
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ - ۱۸:۴۲
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ - ۱۴:۳۲
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ - ۱۸:۴۵
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ - ۲۰:۴۴
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ - ۱۹:۵۰
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ - ۱۸:۳۹
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ - ۲۲:۵۵
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ - ۲۰:۰۳
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ - ۱۸:۲۲
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ - ۲۲:۴۰
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ - ۱۸:۰۷
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ - ۲۰:۴۷
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ - ۲۰:۵۲

صفحات