۱۳۹۶/۰۲/۱۹ - ۰۸:۵۶
سردار غیب پرور خبر داد:
سردار غیب پرور گفت: در قالب مسجد محوری و ایجاد گروهای جهادی در مساجد ۸۵۰ هزار نفر در سال جاری به اردوی های جهادی اعزام می شوند.
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ - ۲۲:۲۹
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ - ۱۸:۰۱
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ - ۱۸:۵۵
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ - ۰۰:۴۷
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ - ۱۸:۱۵
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ - ۱۷:۴۹
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ - ۱۸:۱۰
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ - ۱۸:۰۹
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ - ۱۸:۳۸
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ - ۱۶:۴۰
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ - ۱۸:۳۶
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ - ۰۱:۴۰
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ - ۰۱:۰۰
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ - ۱۸:۴۹
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ - ۱۷:۵۶

صفحات