۱۳۹۶/۰۲/۱۹ - ۰۸:۵۶
سردار غیب پرور خبر داد:
سردار غیب پرور گفت: در قالب مسجد محوری و ایجاد گروهای جهادی در مساجد ۸۵۰ هزار نفر در سال جاری به اردوی های جهادی اعزام می شوند.
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ - ۱۸:۲۶
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ - ۲۲:۱۰
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ - ۲۱:۴۳
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ - ۱۷:۳۲
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ - ۱۸:۲۵
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ - ۱۸:۵۴
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ - ۱۹:۱۷
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ - ۱۹:۰۴
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ - ۲۲:۴۶
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۳۳
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۳۲
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۲۹
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ - ۱۳:۲۲

صفحات